Skip to content

Camping reservation

25,00 50,00 

Camping site for 1 tent (1-4 persons), approx. 5m x 5m = 25 EUR/night
Limited number of places! Read detailed description for more info.

___________

Kamp prostor za 1 šotor (1-4 osebe), približno 5m x 5m = 25 EUR/noč
Omejeno število prostih mest! Preberite opis za več informacij.

SKU: N/A Category:

Camping site for 1 tent (1-4 persons), approx. 5m x 5m = 25 EUR/night

Limited number of places!

PARKING:

Parking is available outside the event and camping area. An exception is made for all vintage American vehicles participating in the exhibition within the festival, which have designated parking within the event area. Parking is free, but we are not responsible for cars or theft. Sleeping in cars is prohibited for safety reasons!

ELECTRICITY:

There is no electricity available in the campsite, but a limited number of electrical outlets will be provided for charging your electronic devices.

SHOWERS AND RESTROOMS:

Multiple showers with cold water and mobile restroom units will be available in the temporary campsite.

SECURITY:

The camp area will be fenced, illuminated, and guarded.

NOISE:

The temporary campsite is located directly next to the event area, so it will be exposed to noise and louder music throughout the festival.

CAMPERVANS:

Vehicle access to the campsite is not possible, therefore camping with campervans is not allowed. Parking spaces for campervans will be designated in the official festival parking area or the nearby “Camp Smlednik.”

 

Kamp prostor za 1 šotor (1-4 osebe), približno 5m x 5m = 25 EUR/noč

Omejeno število prostih mest!

PARKIRANJE:

Parkiranje je urejeno zunaj prireditvenega in camp prostora. Izjema so vsa starejša ameriška vozila, ki sodelujejo na razstavi v sklopu festivala. Ta vozila imajo parkiranje urejeno na prireditvenem prostoru. Parkiranje je brezplačno, vendar za avtomobile in kraje ne odgovarjamo. Zaradi varnosti je spanje v avtomobilih prepovedano!

ELEKTRIKA:

V kampu elektrika ni na voljo, bo pa na voljo omejeno število električnih vtičnic za polnjenje vaših elektronskih naprav.

TUŠ IN SANITARIJE

V začasnem kampu bo na voljo več tušev s hladno vodo, ter mobilne WC enote.

VARNOST:

Camp prostor bo ograjen, osvetljen in varovan.

HRUP:

Začasni camp prostor je neposredno ob prireditvenem prostoru, zato bo ves čas festivala izpostavljen hrupu in glasnejši glasbi.

AVTODOMI:

Dostop z vozilom v camp ni mogoč, zato kampiranje z avtodomi ni mogoče. Parkirišče za avtodome bo označeno na uradnem parkirišču festivala ali bližnjemu kampu “Camp Smlednik”.

Duration / Trajanje

1 night (10.-11.8.2024), 1 night (9.-10.8.2024), 2 nights (9.-11.8.2024), 1 night (11.8. – 12.8.2023), 1 night (12.8. – 13.8.2023), 2 nights (11.8. – 13.8.2023)